Vítejte

Naše uhlí pochází ze severočeských dolů Bílina třídírna Ledvice. Je to prvotřídní hnědé uhlí ořech 2 vhodné především pro automatické kotle, které je nejvhodnějším palivem v rámci uhlí pro tento typ kotle.  Pytlované uhlí  oproti volně sypanému vyniká vyšší výhřevností,  snadnou manipulaci a   skladovatelností , nižší prašností a komfortem obsluhy. Vždy si odvezete a zaplatíte skutečné množství.

Proč právě pytlované uhlí

Necháte-li ležet na slunci například hromadu hnědého uhlí, která se každý den poledním sluncem zahřeje a vázaná voda se vysráží na povrch, a následně se v noci hromada uhlí opět orosí a nasaje kondenzovanou vodu, dojde po pár týdnech k naprosté degradaci tohoto uhlí. Stejně tak je tomu u uhlí černého, i když v menší míře.

Balení do igelitového obalu

Balení do igelitových pytlů má své zastánce i odpůrce. Silnou stránkou igelitu je především jeho schopnost, dokonale obsah uzavřít a udržet relativně stejné klimatické podmínky během celého skladovacího cyklu (během celé doby životnosti produktu). A ni drobné narušení obalu, které může vzniknout při následné manipulaci není na závadu, neboť toto může ovlivnit jen malou část takto uloženého uhlí. Bonusem je pak čistá práce, malá nebo vůbec žádná prašnost. Z hlediska kvality (výroba, skladování, doprava, manipulace) je igelitový pytel jasným vítězem.

Uhlí s přirozenou vlhkostí má vyšší výhřevnost

Toto tvrzení si můžeme vysvětlit na dřevě. Pokud je dřevo příliš mokré (40%), čerstvé, špatně hoří. Proto musíme dřevo po vytěžení sušit, zhruba 2-3roky. Při správném sušení, dosahuje obsah vody okolo 20% a výhřevnost se tím zvýší až o 80%. Ovšem pokud je dřevo přesušené, hoří velmi rychle a jeho výhřevnost je velmi nízká. Při spalování hnědého uhlí obsah vody takové potíže nezpůsobuje.